Na ortopedickej ambulancii vykonávame: 

1.ortopedické vyšetrenie lokomočného aparátu (horné, dolné končatiny)
2.ortopedické vyšetrenie chrbtice
3.ortopedická prvodiagnostika i kontrolné vyšetrenia
4.ortopedická konziliárna činnosť ostatných odborov ( pacienti odoslaní od obvod.lekára, neurologa, reumatologa, pediatra...) 
5.instilácia liečiv (subkutánne, intramuskulárne, intraartikluárne ...)
6.obstreky (klbov, chrbtice...)
7.punkcie klbov

 

Kontakt

Ortopedická ambulancia MUDr.Peter PIKUS SLÁDKOVIČOVÁ 2
(medzi Centrum voľného času AHOJ a
Akvaristika a Vojenský kupeľný ústav )
921 01 Piešťany
Pondelok 16:00 - 19:00
Utorok : 17:00 - 19:00
Štvrtok : 16:00 - 19:00

0917 093 855 - DOKTOR
mudrpp@gmail.com